Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Teologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Teologii
  Ocena: pozytywna
 • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
  Wydział Teologiczny
  Ocena: brak danych
 • Papieski Wydział Teologiczny Sekcja Św. Andrzeja Boboli "Bobolanum" w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Teologiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Teologii
  Ocena: pozytywna

Publikacje

Szanowni Państwo,
możecie umieszczać swoje publikacje w naszym serwisie, wysyłając je pod adres pwa@pwa.edu.pl
Materiał powinien zawierać: tytuł, treść oraz autora. Ponadto należy umieścić informację: „Zapoznałem się z regulaminem pwa.edu.pl i ekceptuję jego warunki”.

Regulamin dostępny jest tutaj ».


Link do http://www.wwsi.edu.pl/